Hilda

Kroppens lampa är ögat
Ingen tänder en lampa och ställer den i en vrå eller under sädesmåttet. Man sätter den på hållaren, så att den som kommer ser ljuset. Kroppens lampa är ögat. När ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus, men när det är fördärvat är det mörkt i din kropp. Se alltså till att ljuset inom dig inte är mörker. Om hela din kropp får ljus och ingen del ligger i mörker, så blir den helt och hållet ljus, som när en lampa låter sitt ljus falla på dig.
 
Lukasevangeliet Kap. 11 vers 33-36.
 
Fundera på det där, jag gatt läsa det många gånger innan jag fattade allt på riktigt. Gud ger dig ett bra råd.